THIẾT KẾ NHÀ ỐNG

BẢN VẼ CHI TIẾT CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ ỐNG

NHÀ PHỐ BÁN TÂN CỔ 5X16M TẠI QUẢNG NINH

NHÀ PHỐ BÁN TÂN CỔ 5X16M TẠI QUẢNG NINH

NHÀ ỐNG ĐẸP 5X15M TẠI HẢI PHÒNG

NHÀ ỐNG ĐẸP 5X15M TẠI HẢI PHÒNG

NHÀ PHỐ 6X16M TẠI HƯNG YÊN

NHÀ PHỐ 6X16M TẠI HƯNG YÊN

NHÀ PHỐ 4 TẦNG 6X15M TẠI HÀ NỘI

NHÀ PHỐ 4 TẦNG 6X15M TẠI HÀ NỘI

NHÀ PHỐ 5X13M TẠI THANH HÓA

NHÀ PHỐ 5X13M TẠI THANH HÓA

NHÀ PHỐ 6M MẶT TIỀN TẠI HÒA BÌNH

NHÀ PHỐ 6M MẶT TIỀN TẠI HÒA BÌNH

NHÀ PHỐ ĐẸP 5X20M TẠI HÀ GIANG

NHÀ PHỐ ĐẸP 5X20M TẠI HÀ GIANG

NHÀ PHỐ MÁI THÁI 6X14M TẠI NAM ĐỊNH

NHÀ PHỐ MÁI THÁI 6X14M TẠI NAM ĐỊNH

NHÀ ỐNG 4X15M ĐẸP TẠI HẢI DƯƠNG

NHÀ ỐNG 4X15M ĐẸP TẠI HẢI DƯƠNG

NHÀ Ở 5X20M 3 TẦNG 1 TUM TẠI VĨNH PHÚC

NHÀ Ở 5X20M 3 TẦNG 1 TUM TẠI VĨNH PHÚC

THIẾT KẾ NHÀ ỐNG 4 TẦNG TẠI LÀO CAI

THIẾT KẾ NHÀ ỐNG 4 TẦNG TẠI LÀO CAI

THIẾT KẾ NHÀ ỐNG 4 TẦNG TẠI LAI CHÂU

THIẾT KẾ NHÀ ỐNG 4 TẦNG TẠI LAI CHÂU