THIẾT KẾ BIỆT THỰ

BẢN VẼ CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THIẾT KẾ 

BIỆT THỰ MÁI THÁI 11X13M TẠI TUYÊN QUANG

BIỆT THỰ MÁI THÁI 11X13M TẠI TUYÊN QUANG

BIỆT THỰ VƯỜN 11X20M TẠI THANH HÓA

BIỆT THỰ VƯỜN 11X20M TẠI THANH HÓA

BIỆT THỰ 500M2 2 TẦNG TẠI PHÚ THỌ

BIỆT THỰ 500M2 2 TẦNG TẠI PHÚ THỌ

BIỆT THỰ 8X25M ĐỘC ĐÁO TẠI BẮC NINH

BIỆT THỰ 8X25M ĐỘC ĐÁO TẠI BẮC NINH

BIỆT THỰ 3 TẦNG MÁI THÁI TẠI HƯNG YÊN

BIỆT THỰ 3 TẦNG MÁI THÁI TẠI HƯNG YÊN

BIỆT THỰ PHỐ 8X15M TẠI HẢI DƯƠNG

BIỆT THỰ PHỐ 8X15M TẠI HẢI DƯƠNG

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG TẠI HÀ GIANG

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG TẠI HÀ GIANG

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG TẠI HÒA BÌNH

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG TẠI HÒA BÌNH

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG TẠI LÀO CAI

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG TẠI LÀO CAI

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG TẠI LẠNG SƠN

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG TẠI LẠNG SƠN

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 3 TẦNG TẠI CAO BẰNG

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 3 TẦNG TẠI CAO BẰNG

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 3 TẦNG TẠI LAI CHÂU

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 3 TẦNG TẠI LAI CHÂU

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 3 TẦNG TẠI HÀ NAM

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 3 TẦNG TẠI HÀ NAM

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 3 TẦNG TẠI NGHỆ AN

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 3 TẦNG TẠI NGHỆ AN